Skip to main content
שלום אורח, התחבר
תוספי מזון לספורטאים
המותגים המוביליםבמחירים הכי זולים
קניה בטוחה באתר פרו בודי עם אשראי מאובטח בשרתי SSL
משלוחים מהירים לכל הארץ עד 48 שעות
slider1
slider2
39_104-copy
slider3
slider4

תקנון אתר "פרובודי"

שלום וברוכים הבאים לאתר פרובודי

עדכון התקנון
אנו רשאים לשנות תקנון ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתנו ללא כל הודעה מוקדמת.

 האתר מכיל מידע, תמונות, צילומים, חומרים, מוצרים ועיצובים שונים המיועדים למכירה . זכויות המכירה וכל זכות קניינית אחרת בחומרים אלה, הינן בבעלותה הבלעדית של , אתר פרובודי אנא כבדו זכויות אלה. אתר זה הנו בבעלות פרובודי 26 והוא מנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי טלפון: 1700-50-52-50 או 0522935995
*שימו לב האתר פרובודי אינו קשור בשום צורה לחנות פרובודי אילת ויש להן שתי מספרי ע.מ שונים.
תנאי שימוש
כניסה לאתר זה ושימוש בשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה מצידכם לתנאים, מחירים, ההתניות וההודעות הכלולים והמפורטות להלן, כלשונם. קבלתם על ידכם מעידה כי אתם מודעים להם ומסכימים להגבלות הנקובות בהם. אי-לכך, הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה ויחייבו אתכם לכל דבר ועניין.
בחלק מדפי האתר, ימצא מידע נוסף. השימוש במידע כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם.
השימוש באתר זה מורשה אך ורק ל אנשים ו/או גופים הכשירים לשאת בהתחייבויות משפטיות כמוגדר בהוראות חוקי מדינת ישראל. לפיכך, במידה ואינכם עונים להגדרות אלה (לדוגמה, הינכם קטינים), אינכם רשאים לעשות שימוש באתר.
אופן השימוש
פרובודי מתירה גלישה, צפייה קריאת דפי האתר וביצוע הזמנות למוצרים הנבחרים. אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להנפיק רישיון ו/או ליצור עבודות נגזרות ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או לשדר ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בפומבי ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או במופיע בו ו/או בתכניו בכל דרך שהיא, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה ע"י פרובודי 26.
אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד ו/או לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. העסק פרובודי שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
אחריות
PRO-BODY לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק מכל סוג שהוא שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו במישרין או בעקיפין באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. מובהר, כי חובת הבדיקה והזהירות בשימוש, כאמור, חלה עליכם בלבד .
התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. PRO-BODY עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלה הקיימים בפריט אשר יסופק לכם על ידי PRO-BODY בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, צגי מחשב שונים ורזולוציה שונה, תוכנות שונות וכו'. מובהר כי אתר פרובודי במידה ותחול טעות, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, כגון: מחיר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם,
כמות וכו', אנו רשאים לבטל את עסקאו/ת הרכישה שלגביה/ם חלה הטעות.
עלולים לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים. בכל מקרה מה שקובע זה הערך
התזונתי ו/או המרכיבים והמצויים ע"ג המוצר בלבד, והנם באחריותם של היצרנים בלבד.
לך לא תהיה כל טענה כלפינו ו/או הבאים מטעמנו לגבי אי נכונותם של פרטים
הכוללים בין היתר: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או
תוצאות אשר ציפית להשיג ממוצר מסוים אך לא השגת את התוצאה המבוקשת.
האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינה מאשרת את הסכמת תנאי העסקה, אינה מאשרת
שליחת הפריטים למען שבחרת וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור אך ורק לצורך ריכוז פרטיך
האישיים כפי שנתקבלו. וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
לא יהיה בכל טעות ו/או שינוי כאמור לעיל משום הטעיה ו/או כל עבירה אחרת כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ו/או בכל הוראת חוק אחרת.
מדיניות מחירים ,שיטות תשלום וביצוע ההזמנה
פרובודי 26 שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, אף ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הינו זה המצוין באתר במועד בו בוצעה הקנייה.

***שימו לב יתכנו שינויים במחירי המוצרים בין נקודות המכירה הפיזיות של פרובודי לבין האתר פרובודי WWW.PRO-BODY.CO.IL

אמצעי התשלום
הרכישה באתר זה יכולה להיות מבוצעת תוך שימוש בכרטיסי אשראי מסוג ויזה/ ישראכרט/ אמריקן אקספרס (להלן – "כרטיס אשראי"). התשלום באתר זה יכול להתבצע, במלואו,באמצעות שימוש בכרטיס אשראי,דרך סליקה באתר או בהזמנה טלפונית למרכז ההזמנות. ניתן לשלם גם באמצעות מזומן דרך מרכז ההזמנות (על פי מדיניות החנות). תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי או מהבנק של המזמין, כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין רק לאחר קבלת אישורים אלה.

*המחירים המוצגים באתר הם אך ורק לרכישה באתר,ולא בהכרח יהיו תואמים לחנות.

יתחייבות למחיר הכי זול בארץ.

היתחייבות למחיר הכי זול בארץ היא רק על תוספי מזון בלבד.

פרו-בודי מתחייבת למחירים הכי זולים בישראל. ולנצח כל מחיר בכל מחיר. זה אומר שאם מצאת מחיר זול יותר מהמחיר שלנו, אנו מתחייבים להשוות את המחיר ואף לפצות אותך במתנה  שאנו נבחר על חשבוננו. בנוסף, אנו מתחייבים כי תקבל את המוצר באותו המחיר כל זמן שההצעה השנייה בתוקף ושיש להם את המוצר במלאי.
תנאים למבצע: המבצע אינו תקף למחירים מחו"ל או לאתרים בעברית ששולחים את המוצרים מחו"ל לארץ, אלא רק למוצרים מהארץ. ההתחייבות עומדת בתוקף כנגד חנויות רשמיות ומפיצים רשמיים העובדים עם היבואן הרשמי והבלעדי בארץ בלבד ולא כנגד מפיצים וחנויות מחרתרתיות המוכרות את המוצרים ללא אישור היבואן בישראל.
קניה בתשלומים
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים ובמקרה זה תנאי התשלום כפופים להסכם שבין הלקוח לבין החברה אשר הנפיקה את כרטיס האשראי.
אישור ההזמנה
לאחר שאישרתם את הזמנתכם, באמצעות השימוש באופציית הרכישה ב-"סל הקניות", תועבר ההזמנה לחברה לשם ביצועה.
החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידכם, אלא כמפורט להלן בפרק "מדיניות החזרת מוצרים".
הזמנתכם תאושר באמצעות טלפון ממרכז ההזמנות או משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובת שמסרתם.פרו-בודי עושה את כל המאמצים לאשר לכם את ההזמה כמה שיותר מהר ולנסות לשלוח את החבילה מרגע אישור התשלום מחברת האשראי.
עם זאת, אם פריט שהזמנתם אזל מהמלאי, למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם, לא תהיה החברה חייבת לספק לכם את הפריט המוזמן.
מדיניות מסירת ההזמנה
פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר זה יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל בלבד (לא כולל אולם היוצאים לחו"ל).
עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק, בקפידה, את תוכן החבילה. אם ימצאו אילו שהם הבדלים בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור להלן בפרק "מדיניות החזרת פריטים".
עלויות טיפול ומשלוח
דמי טיפול, אריזה ומשלוח עבור משלוחים בארץ יפורסמו בסל קניות,המחירים יקבעו על פי גודל הרכישה ומשקל החבילה.פרו-בודי שומרת לעצמה לשנות את מחיר המשלוח בכל עת.
משלוחים עד בית הלקוח-מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין,מקבל החבילה מתחייב להציג ת.ז לשליח אשר תואמת לכרטיס אשראי שחוייב בפועל.במידה ולא תוצג ת.ז התואמת את מקבל החבילה והמשלם בפועל על המוצר,PRO-BODY שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולא למסור את החבילה וכרטיסכם יזוכה חוץ מעלות המשלוח.
משלוח דואר רשום-יהיה עליכם לאסוף את החבילה מסניף הדואר הקרוב לביתכם לפי החלטת דואר ישראל.
זמן אספקה
בכפוף לאמור בהסכם זה, פרובודי שומרת לעצמה לספק לידיכם את הפריט\ים שהזמנתם תוך 14 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג), ממועד אישור הזמנתכם. אנו עושים את כל המאמצים שתבקלו את הזמתכם תוך 2,3 ימי עסקים.
החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.
אי עמידה בלוחות זמנים
במידה והזמנתכם לא התקבלה במועד כמפורט לעיל, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות, בטלפון- 1700-50-52-50, או דרך האתר ב-"צור קשר".
זמינות הפריטים ומדיניות ביטול עסקה
זמינות הפריטים
פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי פרובודי בתנאי שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן שירות כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
פרובודי אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. עם זאת, במקרה הנדיר בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, נציג החברה יצור עמכם קשר ויציע לך פריט חילופי או לבטל את הזמנתכם המקורית. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו באחת מחנויותיה או מחסניה.
מדיניות החזרות וביטולים פריטים תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א 2010
א. כל הרוכש מוצר או שירות שאינו תוסף מזון בפרובודי רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, 2010 [להלן: "חוק הגנת הצרכן"].
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים
1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. ביטול של עסקה יעשה באישור טלפוני בלבד עם אחד עובדי החברה. טלפון לביטול עסקה 1700-50-52-50.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות שהמוצר לא נפתח, שלם באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
כל מוצר\פריט שאינו נפתח ואריזתו המקורית שלמה ולא פגומה יתאפשר להחזירו עד ל 14 ימי עבודה מתאריך יציאת המשלוח – אנו לא נקבל אף מוצר שנפתח או אריזתו נפגמה.
3.ביטל הצרכן את הסכם הרכישה,כאמור בתקנה 2,העסק (פרובודי) יגבה מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100שקלים חדשים הנמוך מביניהם.

4.זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי (5) תרופות ותוספי מזון.

4א.לא ניתן להחליף או להחזיר כל תוסף מזון על פי תקנות הגנת הצרכן.

5.דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה.

במידה ושילמתם דמי משלוח על מוצר דרך הזמנה באתר או הזמנה טלפונית והחלטתם לבטל את העסקה בנוסף ל 5% גביה של דמי הביטול שהעסק רשאי לגבות על פי חוק,לא יוחזרו דמי המשלוח ששולם,כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריותכם.היות ולא ניתן להחליף מוצרים פתוחים בהתאם לחוק תקנות הגנת הצרכן תשע"א 2010.

6.מוצר שפג תוקפו ואריזתו נפתחה לא יזוכה או יוחלף על ידנו, לכן הקפידו לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר לפני פתיחת האריזה ותחילת השימוש בו.

7.אנו ממליצים לבדוק ולהתיעץ עם רופא לפני שימוש במוצרים ולמנוע מראש רגישות לאחד מבין הרכבים (לדוגמת לקטוז).

 דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
הצהרה לקונה/גולש באתר ובחנות האתר: כל המידע באתר זה , הכולל מידע המתייחס למצב רפואי ובריאותי,מוצרים וצריכתם הוא למטרות ידע בלבד, ואינו משמש כתחליף או כהתוויה רפואית או למידע המוטבע על תוויות המוצרים.
יש לקרוא בזהירות כל מידע המסופק ע"י היצרן של המוצר עוד לפני השימוש בו.
קבלו יעוץ רפואי לפני התחלת כל דיאטה, תוכנית אימונים או שימוש בתוספים כלשהם .
בכל מקרה של מטרה מסוימת או הפרעה בריאותית כל שהיא יש לפנות לרופא המטפל.
כמו כן, אין האתר וכל הקשור בו נותן אחריות לנזק גופני כלשהו אשר עלול להיגרם מכל סיבה שהיא.
בהצהרה זו ובגלישתך באתר זה את/ה משחרר את האתר מכל אחריות לפגיעה או נזק הנגרם עקב פעילותך ו\או עקב רשלנות מצדך בביצוע פעילות זו או אחרת.
על כן אנו מדגישים כי יש להתייחס למידע/פרסומים באתר כהמלצה בלבד.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בכל חלק הימנו, לרבות אך לא רק, שם האתר, היצירות הוויזואליות ו/או ווקאליות המוצגות בו, עיצוב האתר, סימני המסחר הנוגעים לו, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, עיצובי הקופסאות וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו, הנם כולם רכושה של PROBODY בלבד או של צדדים שלישיים בהסכם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של PROBODY – בכתב ומראש .
אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש בכתב ומראש .
החברה מאמינה בהגנה על זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדדיים שלישיים. לפיכך, במידה והינכם מאמינים כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכתב, דמות או עבודה, המוצגות באתר זה, או מכל סיבה שהיא הינכם מתבקשים להודיענו בכתובת האתר , תוך השארת פרטים על מנת שניתן יהיה ליצור עמכם קשר. שינוי אשר יתבצע באתר ו/או הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפנייה כאמור, יחשב כהפגנת רצון פרובודי לפתור סוגיות מחוץ לכותלי בית המשפט ולפנים משורת הדין ולא יחשב, בשום פנים ואופן, כהכרה בכך שצד ג' הוא בעל זכות כלשהי וכי זכות זו, אם קיימת, הופרה ע"י פרובודי.
סודיות המידע
PROBODY עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת (להוסיף פרטים, תוכנת אבטחה, פרוטוקולים ו/או כל אמצעי אחר הנעשה ע"י החברה ו/או נותני השירות לחברה) ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.
PROBODY עושה שימוש במספר כרטיס האשראי שלכם רק במהלך ביצוע רכישתכם הנוכחית. מיד בסיום כל עסקה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יושמדו פרטי כרטיס האשראי שלכם באופן אוטומאטי .
רישום וביטול הרישום
יתכן ובחלק מן השירותים באתר תתבקשו לעבור הליך הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם וכתובת דוא"ל שלכם. פרטים אלו נמסרים ל PRO-BODY מרצונכם החופשי ובהסכמתכם. יתכן ותישאלו האם הינכם מתירים ליצור עימכם קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים ומבצעיים מיוחדים. PRO-BODY תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסרו יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, במאגר מידע רשום של PRO-BODY. במידה ואינכם מעוניינים לקבל מידע כאמור, סמנו זאת במקום המיועד. במידה והנכם מעוניינים להימחק מרשימת התפוצה, אנא הודיעו זאת באתר.
 הגבלת השימוש באתר
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "וירוסים", "סוסים טרויאנים", "תולעים", תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק ו/או להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של PRO-BODY או של צד ג' כלשהו ו/או לפגוע בצד ג' ו/או בזכויותיו ו/או כיוצ"ב.
חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב.
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק לכם כל זכות ו/או רישיון לעריכת כל שינוי ו/או התאמה באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לכם לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
בקרה על תכנים
PRO-BODY יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו ו/או הפריטים הנמכרים בו ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם ו/או בשימוש באתר. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .
למרות של PRO-BODY אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו ו/או ע"י צד ג' שאין שליטה עליו ו/או על מעשיו, ובכלל זה כל מידע שיסופק על ידכם ו/או ע"י צד ג' כאמור, PRO-BODY שומרת לעצמה את הזכות לבקר, לפקח, למנוע, לאסור ולגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין, מתוך אמונה שגילוי מידע, כאמור, הינו הכרחי לצורך הקפדה על דרישות החוק, שמירה על זכויות קנייניות, ובכללן קניין רוחני, של PRO-BODY ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר או לצרכי הגנה על אינטרסים ציבוריים אחרים.
אחריות
האתר ובכלל זה השירותים והמידע מטעם PRO-BODY ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) , . לפיכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצדנו בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. ככל שהאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידנו, אלא בידי גורמים אחרים, אין לנו שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפנו בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. איננו מתחייבים שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או הקשרי באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות, ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית,למחשבי PRO-BODY נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי תקשורת לאתרPRO-BODY ו/או מי מספקיה ו/או שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפיה, ו/או שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידכם, ו/או שאתר זה יעמוד בדרישות, ציפיות, או תקוות של המשתמש בו, ו/או שתוצאות השימוש באתר זה יהיו מדויקות ו/או אמינות ו/או שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן. לתשומת לבכם, אין הסרת האחריות חלה על האחריות הבינלאומית של PRO-BODY לפריטיה, או על כל תקופת אחריות אחרת אשר ניתנה מפורשות לקשרי. הסרת אחריות זו נוגעת אך ורק לשימוש באתר ולשימוש שתעשו בו.
בשום מקרה לא תחול על PRO-BODYו/או על עובדיה ו/או על מי מבעלי מניותיה, ו/או ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמורPRO-BODY לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.
PRO-BODY שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.
PRO-BODY שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו-כן, רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. בנוסף, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו.
כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי PRO-BODY שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה אסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולות במסמך זה. לפיכך, חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס-יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING , "כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת. באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו-כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים ו PRO-BODY שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.
דינים ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב במדינת ישראל .
Call Now Button
שלח
שלום,
רציתי לשאול שאלה....